Book reviews

Het 'diepe ik' van Proust. Onbekende en verborgen bronnen van À la recherche du temps perdu

Marcel Proust was van mening dat de studie van het leven van een schrijver/ kunstenaar niets bijdraagt aan het begrip van diens werk. Een herlezing van zijn eigen werk in het licht van de Franse empirische psychologie lijkt echter het tegendeel te bewijzen. ‘Een boek is het product van een ander ik dan we tonen in o ...
Read more

Correspondentie toont persoonlijkheid Perec

Correspondentie toont persoonlijkheid Perec: Jong en vol aspiraties 'Cher, très cher, admirable et charmant ami...'. Correspondance, Georges Perec & Jacques Lederer. Parijs, Flammarion, 1997 'Beste Jacques, ik heb helemaal geen zin om een dagboek te beginnen, maar eenvoudigweg om iets te schrijven. Dan maar een ...
Read more

Van de ene bumper naar de andere. Het onvoorspelbare leven van Georges Perec

Van de ene bumper naar de andere. Het onvoorspelbare leven van Georges Perec David Bellos: Georges Perec - A Life in Words. Londen, Uitg. Harvill, 1993;  Georges Perec: Une vie dans les mots. (vert. Françoise Cartano), Parijs, Ed. du Seuil, 1994. Toen Georges Perec in 1982 op 47-jarige leeftijd overleed, was hi ...
Read more

Winters Parijs in juli. Patrick Modiano en het terugkerend verleden

  'De omstandigheden en de omgeving doen er weinig toe. Op een dag word je overweldigd door gevoelens van spijt en leegte. Daarna ebben die gevoelens weer weg, zoals de zee na hoog tij, en verdwijnen. Maar ze komen onherroepelijk terug, in volle hevigheid... ' Zo luidt de slotpassage van Voyage de noces, de mees ...
Read more