Boekredactie

  • J.Th. Leerssen & M. van Montfrans (Eds.). (1989). France-Europe (Yearbook of European studies,  2). Amsterdam: Rodopi.
  • J.T. Leerssen & M. van Montfrans (Eds.). (1993). Borders and territories (Yearbook of European studies, 6). Amsterdam: Rodopi.
  •  M. Spiering, M. van Montfrans, J.Th. Leerssen & W.T. Eijsbouts (Eds.). (2000). De weerspannigheid van de feiten.  Hilversum: Verloren.
  • Liesbeth Korthals Altes & Manet van Montfrans (Eds.). (2002). The New Georgics: Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel, European Studies, A Journal of Culture, History, and Politics no 18. Amsterdam/New York: Rodopi.
  • A. van Heerikhuizen, M. van Montfrans, B. Naarden & J.H. Reestman (Eds.). (2004). Het babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • A. van Heerikhuizen, I. de Jong & M. van Montfrans (Eds.). (2010). Tweede levens: over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur. Amsterdam: Vossiuspers UvA.
  • J.H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans & J. Jans (Eds.) (2011). De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011). Den Haag: T.M.C. Asser Press.

De Regels & het Spel

De titel en het thema van het boek, De regels en het spel, werden ingegeven door een passage uit Eijsbouts' in 2006 verschenen Een kleine filosofie van de bal : 'De ideale spelvorm is (...) af, voltooid, zoals de afmetingen van een tennisbaan. Ruimte, plaats en strijdmiddel zelf zijn qua vorm niet meer inzet van sp ...
Lees verder

Het Babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid

Europa beschikt niet over een lingua franca, één taal die door elke Europeaan gesproken en geschreven wordt. Veeltaligheid is een van de culturele schatten van Europa. Maar zij belemmert een werkelijk vrij verkeer van personen, goederen en diensten, een vlotte overdracht van technische vernieuwingen, een uniforme to ...
Lees verder

Tweede levens. Over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur

Annemarie van Heerikhuizen, Irene de Jong, Manet van Montfrans, Tweede levens. Over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur, Amsterdam University Press, 2010, 268 pagina’s In Tweede levens belichten zeventien auteurs, voornamelijk historici en letterkundigen, verschillende aspecten van de ...
Lees verder

The New Georgics: Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel,

Liesbeth Korthals Altes & Manet van Montfrans (Eds.), The New Georgics: Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel, European Studies, A Journal of Culture, History, and Politics no 18,  Amsterdam/New York: Rodopi, 2002. Abstract: The human condition in rural,  provincial locations is once ...
Lees verder

De weerspannigheid van de feiten. Opstellen over Geschiedenis, politiek, recht en literatuur aangeboden aan W.H.Roobol

Wat is een feit? Het is iets dat is zoals het is, in weerwil van alle interpretaties; een toestand of gebeurtenis die zijn eigen ontologische autonomie oplegt aan de menselijke waarneming of waardering. Iets dat deel uitmaakt van die primaire empirische werkelijkheid die door Wittgenstein is beschreven als 'alles was d ...
Lees verder