Boekredactie

  • J.Th. Leerssen & M. van Montfrans (Eds.). (1989). France-Europe (Yearbook of European studies,  2). Amsterdam: Rodopi.
  • J.T. Leerssen & M. van Montfrans (Eds.). (1993). Borders and territories (Yearbook of European studies, 6). Amsterdam: Rodopi.
  •  M. Spiering, M. van Montfrans, J.Th. Leerssen & W.T. Eijsbouts (Eds.). (2000). De weerspannigheid van de feiten.  Hilversum: Verloren.
  • Liesbeth Korthals Altes & Manet van Montfrans (Eds.). (2002). The New Georgics: Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel, European Studies, A Journal of Culture, History, and Politics no 18. Amsterdam/New York: Rodopi.  Verkrijgbaar als e-book, Brill Leyde.
  • A. van Heerikhuizen, M. van Montfrans, B. Naarden & J.H. Reestman (Eds.). (2004). Het babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • A. van Heerikhuizen, I. de Jong & M. van Montfrans (Eds.). (2010). Tweede levens: over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur. Amsterdam: Vossiuspers UvA.
  • J.H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans & J. Jans (Eds.) (2011). De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011). Den Haag: T.M.C. Asser Press.