Marcel Proust Aujourd’hui 16, ‘Proust et le rire’

coverimage

Dit nieuwe nummer (16)  van Marcel Proust Aujourd’hui gaat over spot en plezier bij Proust.  Geraffineerde ironie, bijtende of onderhuidse satire, goedmoedige humor, spotternij, sarcasme, karikaturale kluchten, : Proust beheerst het hele arsenaal aan stijlfiguren.

Voor inhoudsopgave, zie Brill.com/mpa