Curriculum vitae

manetManet van Montfrans studeerde Romaanse talen (Frans en Spaans) aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij het kandidaats- en doctoraalexamen cum laude behaalde. In 1968-1969 studeerde zij aan de Universiteit van Nancy. Tussen 1972 en 1976 woonde zij met haar gezin in Kenia. Van 1982-1986 was zij docent Franse Letterkunde bij de Centrale Opleiding Middelbare Akten (COCMA) in Utrecht, en van 1986-2009 universitair docent (associate professor) Europese en Franse Letter- en Cultuurkunde bij de Opleiding Europese studies van de UVA. Sinds 2009 is zij als gastonderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Moderne Europese Letterkunde.

Van 1982-1998 recenseerde zij voor NRC Handelsblad (Zuid-)Afrikaanse en Franse literatuur; in 1999 promoveerde zij cum laude aan de VU op een letterkundig proefschrift, getiteld Georges Perec. La Contrainte du réel. Als hoofdredacteur van de Franse Bibliotheek (Uitg. G.A. van Oorschot) superviseerde zij een dertigtal vertalingen van hedendaagse Franse fictie. Sinds 2001 is zij bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging, redacteur van het tweetalige tijdschrift Marcel Proust aujourd’hui en van het Marcel Proust Bulletin. Daarnaast is zij lid van het bestuur van de Stichting van Romanisten aan Nederlandse Universiteiten.

In 2003 verscheen van haar het essay Georges Perec, een gebruiksaanwijzing (De Arbeiderspers), en in 2007 Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom/ The Dutch Museum for Ethnology, a dream (co-auteur Madeleine Maaskant, Opera P.-Pers). Behalve over Perec en Proust houdt zij lezingen en publiceert zij in Frankrijk en in Nederland over hedendaagse Franse auteurs als Bergounioux, Bon, Deville, Ferrari, Lafon, Mauvignier, Michon, Modiano, (Jean) Rolin, Rouaud, Roubaud, Simon. In 2014 maakte zij uit haar artikelen een selectie voor een verzameling essays onder de titel Steltlopen door de tijd. Over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur (Uitg. G.A.van Oorschot).

Links:

Onderzoek

Het onderzoek van Manet van Montfrans is literair-historisch van aard en heeft tevens een sterk narratologische component . Zij is specialiste op het gebied van het werk van Georges Perec; haar dissertatie handelt over autobiografie en vormdwang in het proza van Perec; haar huidige onderzoek betreft andere deelaspecten van dit werk zoals de intertekstuele dimensie (Barthes, Calvino, Cayrol, Proust) en de rol van topografie en ruimte. In het verlengde van haar Perec-onderzoek liggen haar publicaties over Patrick Modiano die wat thematiek betreft verwant is met Perec. Door de rol die de Tweede Wereldoorlog in het werk van deze beide Joodse auteurs speelt, heeft zij zich ook verdiept in de geschiedenis van en literatuur over de Jodenvervolgingen.

De Franse literatuur na 1980 is een ander interessegebied, in het bijzonder de zogeheten ‘récits de filiation’, die de verdwijning beschrijven van traditionele gemeenschappen op het Franse platteland en in de oude industriestreken, ten gevolge van demografische en technologische ontwikkelingen na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog (Bergounioux, Bon, Jourde, Lafon, Michon and Rouaud).

Een vierde veld van onderzoek is de reflectie op de dekolonisatie-oorlogen in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw bij schrijvers als  Didier Daeninckx, Jérôme Ferrari, Laurent Mauvignier en Patrick Deville.

Door haar werk als bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging en redactiewerk voor de twee tijdschriften (Marcel Proust Aujourd’hui en Bulletin) die door de vereniging worden uitgegeven, is Proust een steeds terugkerende referentie in haar artikelen.

In alle interessegebieden staat de relatie tussen geheugen en geschiedenis centraal.

Lopende projecten

  • Redactie Marcel Proust Aujourd’hui, Sensations proustiennes, no 13, najaar 2016.
  • Redactie Bulletin nr 7 Marcel Proust Vereniging, najaar 2016.
  • Artikel ‘Proustiaanse ontdekkingsreizigers. Edward Bizub en Luc Fraisse op zoek naar de bronnen van de Recherche’In Bulletin Marcel Proust Vereniging 7, 2016, 57-74.
  • Artikel ‘Jeux de mots, lieux de mémoire. Sur Parc Sauvage et autres récits brefs de Jacques  Roubaud’, in Le jeu de mots/ Puns, hommage à Sjef Houppermans, Brill/Rodopi, 2017.
  • Lezingencyclus: ‘Spelen met taal. Vormvernieuwing in de moderne Franse literatuur’, 25 november 2016, UBA  Amsterdam.
  • Wiskunde en literatuur, voordracht Nationale Wiskundedagen 2017.
  • Georges Perec: Reading the City.  Lezingen MA-opleiding Design Academy Eindhoven (project ‘Reading the City’,  februari/maart 2017).
  • Georges Perec in de Pléiade, 1 juni 2017, Spui25/Athenaeum Boekhandel, 20.00 – 21.30 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>