Curriculum vitae

manetManet van Montfrans studeerde Romaanse talen (Frans en Spaans) aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij het kandidaats- en doctoraalexamen cum laude behaalde. In 1968-1969 studeerde zij aan de Universiteit van Nancy. Tussen 1972 en 1976 woonde zij met haar gezin in Kenia. Van 1982-1986 was zij docent Franse Letterkunde bij de Centrale Opleiding Middelbare Akten (COCMA) in Utrecht, en van 1986-2009 universitair docent (associate professor) Europese en Franse Letter- en Cultuurkunde bij de Opleiding Europese studies van de UVA. Sinds 2009 is zij als gastonderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Moderne Europese Letterkunde.

Van 1982-1998 recenseerde zij voor NRC Handelsblad (Zuid-)Afrikaanse en Franse literatuur; in 1999 promoveerde zij cum laude aan de VU op een letterkundig proefschrift, getiteld Georges Perec. La Contrainte du réel. Als hoofdredacteur van de Franse Bibliotheek (Uitg. G.A. van Oorschot) superviseerde zij een dertigtal vertalingen van hedendaagse Franse fictie. Van 2007 tot 2017 was zij voorzitter van de Stichting van Romanisten aan Nederlandse Universiteiten. Sinds 2001 is zij bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging, redacteur van het tweetalige tijdschrift Marcel Proust aujourd’hui en van het Marcel Proust Bulletin.

In 2003 verscheen van haar het essay Georges Perec, een gebruiksaanwijzing (De Arbeiderspers), en in 2007 Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom/ The Dutch Museum for Ethnology, a dream (co-auteur Madeleine Maaskant, Opera P.-Pers). Behalve over Perec en Proust houdt zij lezingen en publiceert zij in Frankrijk en in Nederland over hedendaagse Franse auteurs als Bergounioux, Bon, Deville, Ferrari, Lafon, Mauvignier, Michon, Modiano, (Jean) Rolin, Rouaud, Roubaud, Simon. In 2014 maakte zij uit haar artikelen een selectie voor een verzameling essays onder de titel Steltlopen door de tijd. Over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur (Uitg. G.A.van Oorschot).

Links:

Onderzoek

Het onderzoek van Manet van Montfrans is literair-historisch van aard en heeft tevens een sterk narratologische component . Zij is specialiste op het gebied van het werk van Georges Perec; haar dissertatie handelt over autobiografie en vormdwang in het proza van Perec; haar huidige onderzoek betreft andere deelaspecten van dit werk zoals de intertekstuele dimensie (Barthes, Calvino, Cayrol, Proust) en de receptie van Perec in Nederland. In het verlengde van haar Perec-onderzoek liggen haar publicaties over Patrick Modiano die wat thematiek betreft verwant is met Perec. Door de rol die de Tweede Wereldoorlog in het werk van deze beide Joodse auteurs speelt, heeft zij zich ook verdiept in de geschiedenis van en literatuur over de Jodenvervolgingen.

De Franse literatuur na 1980 is een ander interessegebied, in het bijzonder de zogeheten ‘récits de filiation’, die de verdwijning beschrijven van traditionele gemeenschappen op het Franse platteland en in de oude industriestreken, ten gevolge van demografische en technologische ontwikkelingen na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog (Bergounioux, Bon, Jourde, Lafon, Michon and Rouaud).  In een vervolg hierop schrijft zij een aantal artikelen over ‘De literaire verbeelding van de natuur in het antropoceen’.

Door haar werk als bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging en redactiewerk voor de twee tijdschriften (Marcel Proust Aujourd’hui en Bulletin) die door de Vereniging worden uitgegeven, is Proust een steeds terugkerende referentie in haar artikelen.

In alle interessegebieden staat de relatie tussen geheugen en geschiedenis centraal.

Lopende projecten

 • ‘La grande peur dans la montagne. Heidi réécrit par Cormac McCarthy ‘, Lezing Alliance française Zutphen, 29 maart 2018.
 • Bulletin Marcel Proust Vereniging nummer 8 (red.), Amsterdam, De Boekdrukker, november 2018.
 • Recension Raconter l’Oulipo. Histoire et sociologie d’un groupe  (1960-2000) (Honoré Champion, 2017),  RELIEF – Revue électronique de littérature française 12 (2), 2018, p. 127-131. DOI: doi.org/10.18352/relief.1013 .
 • Marcel Proust Aujourd’hui,  no 15. Proust et l’argent (red.) , Brill/Rodopi, 2018.
 •  Le juste et l’injuste.  A propos de l’Article 353 du code pénal de Tanguy Viel.  Lezing Alliance française Zutphen,  28 maart 2019.
 • Herziene en geactualiseerde heruitgave  Georges Perec, een gebruiksaanwijzing, De Arbeiderspers, september 2019.
 •  Le juste et l’injuste.  A propos de l’Article 353 du code pénal de Tanguy Viel.  Lezing Alliance française Zutphen,  28 maart 2019.
 • Bulletin Marcel Proust Vereniging nummer 9 (red.),  Amsterdam, De Boekdrukker, november 2019.
 • Artikel ‘Filiations  perecquiennes néerlandaises. Rudy Kousbroek et Georges Perec : affinités électives’, Cahiers Georges Perec, no 14, 2020.
 • Des châteaux qui brûlent  d’ Arno Bertina (2017). lezing Alliance française Zutphenmaart 2020.
 • Artikel ‘La vie des autres – Das Leben der Anderen. Vie de Paula Modersohn Becker by Marie Darrieussecq: between Portrait and Selfportrait’ .  Transnational Perspectives on Artists’ Lives, 19th-21st centuries,  2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>